ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

Ο Άξιος Πατριάρχης Αντιοχείας Ιωάννης Γιαζεζί


Και εκεί που δεν το περιμέναμε, και εκεί που νομίζαμε ότι και ο επόμενος Πατριάρχης Αντιοχείας θα ήταν ακόμη ένας άλλος ανθέλληνας αραβιστής, έβαλε η Θεία Πρόνοια το χέρι της και εκλέχτηκε ένας «δικός μας» πατριάρχης, ο Ιωάννης Γιαζεζί. Ο Ιωάννης Γιαζεζί  είναι ένας ιεράρχης ο οποίος διετέλεσε ως μοναχός στο Άγιον Όρος, ένας ιεράρχης με ελληνική μόρφωση, που γνωρίζει άριστα την ελληνική γλώσσα, την βυζαντινή μουσική και που ζει μέσα στην ορθόδοξη ησυχαστική και ασκητική παράδοση. 

Η εκλογή του ως Πατριάρχη θα φέρει ένα άλλο αέρα στο Πατριαρχείο Αντιοχείας. Ο κοσμικός αέρας που χαρακτηρίζει το Πατριαρχείο θα αντικατασταθεί με τις πνευματικές αρετές της Αθωνικής  Πολιτείας. Μα το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι με την εκλογή του Ιωάννη Γιαζεζί έρχεται η αρχή του τέλους του αραβισμού στο Πατριαρχείο Αντιοχείας και ανοίγουν οι πόρτες  για τη σύσφιξη των σχέσεών του με τα υπόλοιπα Ελληνορθόδοξα Πατριαρχεία και Εκκλησίες. Πόρτες που ήταν κλειστές για πολλές δεκαετίες τώρα και που αποξένωσαν τους Ρωμιούς της Συρίας και του Λιβάνου από τους υπόλοιπους Έλληνες.

 Η εκλογή του Ιωάννη Γιαζεζί ως 158ου Πατριάρχη Αντιοχείας ήταν μια έκπληξη για όλους, κληρικούς και λαϊκούς, δεδομένου μάλιστα ότι το όνομά του δεν αναφερόταν καν στο κατάλογο των υποψήφιων πατριαρχών αφού σύμφωνα με το καταστατικό του Πατριαρχείου Αντιοχείας  θα έπρεπε να είχαν περάσει 5 χρόνια ως επίσκοπος για να μπορεί να βάλει υποψηφιότητα. 

Ο Γιαζεζί είχε υπηρετήσει ως Μητροπολίτης Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης για μόνο 4 χρόνια και 8 μήνες και δεν μπορούσε να βάλει υποψηφιότητα όπως απαιτούσε ο Εκκλησιαστικός Κανόνας. Ωστόσο, την τελευταία στιγμή τα μέλη της Ιεράς Συνόδου της Αντιόχειας τροποποιήσαν τον κανόνα για να επιτραπεί η υποψηφιότητα όλων των μητροπολιτών. Έτσι, το φάσμα των επιλογών διευρύνθηκε και ως εκ θαύματος εξελέγη ο Ιωάννης Γιαζεζί.

 ΑΞΙΟΣ ΑΞΙΟΣ ΑΞΙΟΣ

1 σχόλιο:

 1. TRANSLATION:

  The Worthy Patriarch of Antioch John Yazigi

  When we least expected it, and when we thought that the next Patriarch of Antioch would be another anti-Greek and an Arabist, the Divine Providence put her hand and "Our" Patriarch was elected: John Yazigi.
  John Yazigi is an archpriest who served as a monk on Mount Athos, an archpriest who studied in Greece, fluent in the Greek language and knows Byzantine music, and he lives in humble Orthodox ascetic tradition.

  His election as Patriarch will restore the spirit to the Patriarchate of Antioch. The secular spirit that reigned in the Patriarchate will be replaced with the spiritual virtues of Mount Athos. But the most important thing is that with the election of John Yazigi comes to begin the end of Arabism in the Patriarchate of Antioch and to open back the doors for closer relations with the other Greek Orthodox Patriarchates and Churches. The doors that have been closed for several decades now and that alienated the Roum of Syria and Lebanon from the other Roum in the world.

  The election of John Yazigi as the 158th Patriarch of Antioch was a surprise to everyone, clergy and laity, especially since his name was not even mentioned in the candidate list of patriarchs, since according to the laws of the Patriarchate of Antioch should have spent 5 years as bishop to be put candidacy.

  John Yazigi had served as Metropolitan of Western and Central Europe for only 4 years and 8 months and could not put candidates as requested by church rules. However, this time the members of the Holy Synod of Antioch amended the rule to allow the nomination of all bishops. Thus, the range of options was expanded and led to the miraculous election of John Yazigi.

  AXIOS AXIOS AXIOS
  WORTHY WORTHY WORTHY

  ΑπάντησηΔιαγραφή