ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013

Υφάσματα από την Πάφο


Κέντημα σταυροβελονιά με "σταυροφόρους" σε άκρη βαμβακερής μαντιλιάς. Πάφος, 19ος αι.
Οι "σταυροφόροι" σε κοντινό πλάνο
Κεντρικό μοτίβο σταυρός σε σταυροβελονιά από βαμβακερή μαντιλιά. Πάφος, 19ος αι.
Υφάντρα με βαμβακερό φυδκιώτικο πλουμιστό σεντόνι. Φύτη. 1969.
 Υφαντό κέντημα σε βαμβακερό γυναικείο ποβράτζι. Πάφος 19ος αι.
Σταυροβελονιά σε βαμβακερό μαντίλι. Πάφος, αρχές 20ού αι.
Φυδκιώτικα υφαντά πλουμιά σε μαλλινοβάμβακο ιγραμοσέντονο. Πάφος, 19ος αι.
Λαυκοκέντημα ασπροπλούμι σε βαμβακερό μαντίλι. Πάφος, 19ος αι.
Υφαντό φυδκιώτικο κέντημα σε δίμιτη βαμβακερή μαντιλιά. Φύτη, 19ος αι.
Υφαντά φυδκιώτικα πλουμιά σε μαλλινοβάμβακο δίμιτο ιγραμοσέντο. Πάφος, 19ος αι.
Υφαντό κέντημα σε βαμβακερή μαντιλιά. Πάφος, αρχές 2ού αι.